به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر تغییر نام دو معبر در سطح شهر سفیددشت صورت پذیرفت. در این اقدام بلوار از سمت میدان شهید قاسم سلیمانی تا بلوار شهید خسرو معصومی که به خروجی شهر به سمت استان اصفهان منتهی می‌گردد، به نام سید شهیدان خدمت آیت الله ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران اسلامی و همچنین بلوار ورودی از سمت شهر بروجن به نام زنده یاد دکتر امیر اسفندیاری از جمله مفاخر پزشکی شهر سفیددشت نامگذاری گردید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سفیددشت