شهردار سفیددشت از افتتاح پارکینگ ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین شهرداری سفیددشت در مجموعه تفریحی یادگار امام (ره) به مساحت ۲۰ هزار مترمربع و هزینه معادل ۲۵ میلیارد ریال که از منابع داخلی شهرداری سفیددشت تامین گردیده خبر داد. محمدحسین ایزدی افزود نیاز بخش حمل و نقل و صنایع مجاور شهر سفیددشت به پارکینگ ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین احساس میگردید، لذا با توجه به خواسته مردم در مورد راه اندازی هر چه سریع تر این پارکینگ شهرداری در آخرین روز هفته دولت نسبت راه اندازی و افتتاح این پارکینگ طی آیین رسمی اقدام نمود. ایزدی افزود انتقال ماشین آلات سنگین از سطح شهر علاوه بر رضایت مردمی جهت رفع آلودگی های صوتی و بصری و بازگشت آرامش به معابر ترافیکی شهر ، در حفظ و نگهداری بهتر زیرساخت های شهری و همچنین کمک به زندگی شهروندی نقش مهمی را ایفا میکند .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سفیددشت