روابط عمومی شهرداری سفیددشت از امضای تفاهم نامه مشارکت در ساخت بازار بانوان شهر سفیددشت خبر داد.

هادی پور اعلام کرد پیرو نیاز شهر به وجود مراکز تجاری که از تولیدات داخلی و محلی حمایت کند و مطابق ماده ۱۶ قانون بهبود کسب و کار که بر عهده شهرداری های کشور می باشد و همچنین جهت افزایش رونق تجاری در شهر ، شورای اسلامی و شهرداری سفیددشت با پیگیری های مکرر شرایط ایجاد بازار بانوان در شهر را فراهم نمودند.ایمان هادی پور اضافه نمود در راستای احداث بازار بانوان سفیددشت با مساحت مجموع ۲۱۲۰ متر مربع در سه طبقه ، امضا این تفاهم‌نامه که فی ما بین شهرداری و شورای اسلامی سفیددشت و شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری صورت پذیرفته است و مطابق آن شرکت ورق خودرو پیرو اجرای تعهدات مسئولیت اجتماعی خود میزان بیست و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در اجرای ساختمان بازار بانوان سفیددشت مشارکت می نماید.به گفته مسئول روابط عمومی شهرداری سفیددشت مطابق برآوردهای به عمل آمده اعتبار لازم جهت اتمام این پروژه حدود دویست میلیارد ریال می باشد که از ردیف های اعتباری مختلف تهیه و هزینه می گردد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سفیددشت