چند روزی است که اجرای شبکه فاضلاب شهری در سفیددشت شتاب گرفته و سرعت اجرای پروژه قابل قبول است .بدینوسیله از همشهریان گرامی جهت همکاری و تحمل مشکلات ایجاد شده شهری تشکر میکنیم .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سفیددشت