22 تیر ماه زادروز محمد بن موسی خوارزمی ، روز فناوری اطلاعات بر تمامی فعالین و تلاشگران صنعت فناوری اطلاعات گرامی باد