روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، یک روز مهم در تقویم جهانی است که هر ساله در ۲۶ ژوئن (مصادف با ۶ تیرماه ۱۴۰۳) به مناسبت مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد برگزار می شود. این روز به منظور آگاه سازی عمومی و مبارزه با پدیده مواد مخدر و اعتیاد در سراسر جهان برگزار می شود. هدف از این نامگذاری ابراز عزم سیاسی ملت‌ها در امر مبارزه با پدیده خانمان سوز مواد مخدر، کنترل آن و انجام اقدامات بین‌المللی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. امید از همه مسئولین و شهروندان در حفظ و حراست محیط شهری از پدیده شوم مواد مخدر کوشا و ساعی باشد. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سفیددشت