ستاد انتخابات کشور: 🔹آقای علیرضا زاکانی نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری انصراف خویش را به وزارت کشور اعلام نموده­ است. 🔹لذا اسامی نامزدهای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به شرح زیر می­ باشد: آقای مسعود پزشکیان- فرزند محمد علی- کد نامزد ۲۲ آقای مصطفی پورمحمدی- فرزند حسین- کد نامزد ۳۳ آقای سعید جلیلی- فرزند محمدحسن- کد نامزد ۴۴ آقای محمدباقر قالیباف-  فرزند حسین- کد نامزد ۷۷