شهردار سفیددشت از فعال بودن چندین پروژه عمرانی در شهر خبر داد. محمد حسین ایزدی بیان داشت علی رغم کلیه مشکلات اعتباری و مالی این شهرداری همچنان چندین پروژه فعال عمرانی خود که از سال قبل آغاز گردیدند را با تمام توان ادامه خواهد داد. ایزدی افزود مهمترین مشکل شهرداری اعتبارات عمرانی این پروژه‌ها است که با توجه به طولانی و زمانبر بودن عملیات‌های عمرانی متاسفانه با چالش و مشکل اعتباراتی مواجه گردیدند اما با این وجود شهرداری تمام توان خود را برای عدم وقفه در این پروژه‌ها انجام خواهد داد. شهردار سفیددشت در ادامه افزود پیگیری ها و همکاری‌های مختلف با بخش‌های دولتی و خصوصی جهت تامین اعتبارات لازم برای اجرای پروژه‌ها همچنان ادامه دارد که بتواند تا پایان سال جاری جهت ارائه خدمات به مردم تعدادی از این پروژه ها را تکمیل و بهره برداری نماییم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سفیددشت