چهارم شهریور که به عنوان “روز کارمند” نامگذاری شده فرصت مطلوبی برای تقدیر و تشکر از کارکنان تلاشگر، صادق و گرانقدری است که همواره برای ارتقای شاخص های توسعه ای کشور در بخش های مختلف فعالیت دارند.

روز کارمند،دلسوز،زحتمکش،مبارک

این روز رو به همه دوستان کارمندم وکارمندهای زحمت کش سرزمینم تبریک میگم