با افتتاح این خط ترافیکی و اتصال به بلوار امام رضا (ع) سفیددشت به همت تلاش شبانه روزی مسئولین شهری ،شهرستانی ، استانی و همچنین همکاری همه جانبه مالکین همجوار جاده مذکور صورت پذیرفت .رفع عیب سایر گره های ترافیکی ورودی شهر سفیددشت نیز در حال انجام می باشد .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سفیددشت