امروز شهردار سفیددشت از آغاز عملیات ساخت بازار بانوان شهر سفیددشت با کمک شرکت های همجوار شهر جهت ایجاد فضای مناسب اقتصادی و رونق کسب و کار در سطح شهر سفیددشت خبر داد. محمد حسین ایزدی افزود پس از طی مراحل جانمایی و طراحی سازه و سایر اقدامات اولیه امروز فعالیت این پروژه آغاز و طبق برآوردهای به عمل آمده در سال ۱۴۰۴ شاهد افتتاح این بازار خواهیم بود.

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی سفیددشت